Myter om återvinning

Allt i samma kärl - eller hur är det egentligen? Vi avlivar myterna om återvinning en gång för alla

Energiåtgången för att transportera förpackningar och tidningar äter upp miljönyttan med återvinningen.

Återvinning av förpackningar är miljömässigt bra, det sparas både energi och material, konstateras i en regeringsutredning. Den miljöbelastning som uppstår av extra transporter motiveras av de miljövinster som uppnås.

Det är bättre att elda upp sina sopor än att sortera dem ur miljösynpunkt.

På vissa platser, där extratransporterna blir långa med källsorterat material, kan det i dag vara en energivinst att förbränna sopor. Men flera undersökningar visar att ju fler gånger vi kan cirkulera en råvara i ett tekniskt kretslopp, desto mer av jungfrulig råvara slipper vi utnyttja. Metaller, plaster (från olja), trä och papper är redan hårdvaluta i ett globalt perspektiv.

Det är ingen idé att sortera, allt blandas ju ändå bara ihop och läggs på tippen.

Inget av det som läggs i behållarna på återvinningsstationerna blandas ihop, allt skickas till återvinning eller energiutvinning. De entreprenörer som har i uppdrag att samla in förpackningar och tidningar får sin ersättning för materialet när de har lämnat ifrån sig det. Kravet för att de ska få betalt är att förpackningarna och tidningarna är sorterade och håller en viss kvalitet. Skulle materialet vara hopblandat tas det inte emot och entreprenören blir istället tvungen att betala en avgift för att få lämna materialet på tippen.

Energiåtgången för att diska ur förpackningar äter upp miljönyttan med återvinningen.

Nej, så mycket energi går det inte åt för att rengöra en förpackning. För att inte slösa energi är det naturligtvis bra att inte rengöra förpackningarna under rinnande varmvatten, ett tips är att använda det vatten man redan diskat med. Förpackningarna behöver inte vara kliniskt rena, det räcker med att ta bort det värsta för hygienens skull. Du behöver heller inte diska ur kaviartuben, sätt bara på hatten.

Det är ingen mening att sortera färgat och ofärgat glas. Lastbilen lägger ändå allt i samma behållare.

Det kan se ut som om allt töms och blandas ihop, men de lastbilar som hämtar glas har två fack på flaket. Ett för färgat och ett för ofärgat glas. Glaset hålls separerat ända tills det är återvunnet.

Aluminium och stål finns i stora mängder och kan knappast betraktas som ändliga resurser och motivera återvinning.

Miljövinsten av att återvinna aluminium och stål består framförallt av att man sparar stora mängder energi om man återanvänder gammalt material jämfört med om man tillverkar nytt. Vid återvinning av aluminium förbrukas endast fem procent jämfört med den energi som går åt vid nytillverkning. Motsvarande siffra för stål är 25 procent. Både aluminium och stål går dessutom att återvinna hur många gånger som helst utan att kvaliteten försämras.

I Sverige finns gott om skog, därför behöver vi inte återvinna pappersförpackningar och tidningar.

Det är både billigare och mer energieffektivt att återvinna pappersförpackningar än att göra nytt papper av ny råvara.

DELA Share to Facebook

Kontakt

Länkar

Relaterade Aktiviteter

Hitta återvinning