Hitta närmaste återvinnings- station

Att återvinna handlar dels om att ta till vara jordens resurser och dels om att hindra farliga ämnen från att skada människor, djur och miljö. Din viktigaste uppgift är att lämna farligt avfall där det hör hemma.

Farligt avfall utgör en stor risk om det blandas med det vanliga avfallet. Det mesta av ditt övriga avfall går också att sortera och återvinna på en återvinningsstation eller återvinningscentral.

I FTI:s register finns alla regionens återvinningstationer, återvinningscentraler och miljöstationer inlagda.

DELA Share to Facebook

Kontakt