Samåkning - mervärde för bilen

En. En. En. Två. 
Ensam. 
En. Två. Ensam… 
Nästan alla kör bil ensam. 
Varför samåker inte fler i Umeå?
 

- Ja det är lite märkligt. Trafiken i rusningstid börjar bli ganska besvärlig att ha att göra med. Umeå är ju inte en så stor stad men det är inte ovanligt med bilköer numera. Vilket är lite fascinerande, säger Annika Nordlund, lektor på Umeå Universitet. 

I genomsnitt färdas 1.2 passagerare per bil i Umeå. Det innebär i praktiken att det som mest är passagerare i var femte bil. Hur kommer det sig att människor inte samåker mer? 

- Bilen är lite av vår personliga sfär som vi inte så gärna släpper in andra i,säger Annika.

Som en liten buss 
Samåkning kan ses som en variant av kollektivtrafik. Man är inte lika fri längre utan måste ta hänsyn till dem man samåker med när det gäller att passa tider mm. Just tid, frihet, bekvämlighet och flexibilitet är aspekter som värdesätts väldigt mycket i bilresandet. 

- Därför är det väldigt viktigt att de som samåker får någon morot för att man försämrar sin "frihet" och faktiskt behöver ta hänsyn till andra människor under resans gång, menar Annika.

Morot&gräddfil 
I både Holland och USA har man lyckats använda samåkning som ett medel för att minska trafikbelastningen i städerna. 

I vissa städer har man prövat att låta samåkare använda gräddfilen. Det finns också lyckade försök där de som samåker får parkera gratis eller tillåts göra avdrag om resan är tillräckligt lång. 

Starta smått 
Det är lättast att börja samåka med dem man känner. 

- Jag tror man måste bygga från det lilla. I det dagliga resandet handlar det om att se om man kan prata ihop sig med grannen om att samåka till affären, säger Annika Nordlund.


DELA Share to Facebook

Kontakt

Länkar

Relaterade Aktiviteter

SamåkningstipsSparsam körning 2