Tips för lyckad Samåkning

Samåkning handlar om att flera personer reser i samma bil. Det är en enkel och billig lösning för dem som har lång bilväg till arbetet eller studierna. Samåkning bör ses som ett komplement till andra transportlösningar, inklusive den egna bilen.

Regelbundna resor 
Samåkning sker oftast och enklast när man regelbundet reser till samma plats vid samma tid, till exempel pendlar dagligen till en arbetsplats. Ju längre tid resan tar och ju längre avståndet är, desto större är motivationen att samåka. Den lägre reskostnaden är ett tydligt skäl, och andra ekonomiska faktorer (trängselskatt, parkeringsavgifter, reseavdrag) kan ytterligare gynna samåkning. Dessa faktorer väger naturligtvis olika tungt i olika situationer och för olika personer. 

Trygghet och bekvämlighet 
En viktig faktor för att samåkning ska fungera är trygghet och bekvämlighet. Det kan handla om allt från rädsla för övergrepp till småsaker som fel musik på radion. Det ska helst också vara enkelt att plocka upp den som ska åka med i bilen - en lång omväg gör det mindre intressant. 

Måttliga ambitioner 
Det bästa är om man kan hitta en (eller två) att samåka med en dag i veckan, få det till en vana, för att sedan eventuellt låta det växa i den takt som fungerar. Budskapet är därför "samåk någon dag i veckan" för dem som vill börja samåka. Webbtjänster för matchning av samåkare har hittills inte resulterat i en mer än marginellt ökad samåkning.

DELA Share to Facebook

Kontakt

Länkar

Relaterade Aktiviteter

Samåkning1