Pumpa cykeln här

Som ett led i arbetet med att göra cykeln till det självklara valet kommer Umeå kommun att sätta upp två cykelbarometrar och fyra stycken luftpumpar i Umeå stad. En cykelbarometer visar hur många cyklister som cyklat förbi barometern.

Cykelbarometrarna ger inte bara uppmuntrande statistik till förbicyklande utan de ger även kommunen värdefull information om cykeltrafiken längs de gator där de är utställda. Det går att utläsa hur många som passerat under dagen och hur många som passerat hittills under året samt tidigare år. Barometern fungerar även på vintern vilket är positivt då det tidigare varit svårt att göra mätningar då. 

Fyra luftpumpar ger rätt tryck i däcken 
Förutom barometrarna kommer fyra stycken luftpumpar att placeras ut. Luftpumparna har dubbla munstycken och klarar både bilventil och vanlig cykelventil. Tre av pumparna kommer att placeras ut nu under v. 32 och de kommer att stå på följande platser: 

• Vid Gamla bron (Tegssidan) 
• Vid Gösta Skoglundsväg, utmed gång- och cykelvägen mellan universitetet och Ålidhem. 
• Vid korsningen mellan Nygatan och Rådhusesplanaden 

Den fjärde luftpumpen kommer att stå på Renmarkstorget, men det kommer att dröja någon vecka till innan den är utplacerad. 

- Med rätt tryck i däcken blir det både enklare och roligare att cykla. Självklart är pumparna inte bara till för cykeldäck, det går bra att pumpa däck till barnvagnar och rullstolar också, säger Katarina Bergström.

 

DELA Share to Facebook

Kontakt

Länkar

Relaterade Aktiviteter

Cykla snygg