öka kollektiv resandet

Med tämligen enkla medel och blygsamma investeringar går det att kapa kostnader för tjänsteresor och transporter. Med uppmuntran och tydliga policies kan anställdas resvanor påverkas. 

Det kan vara direkt lönsamt för arbetsgivaren att satsa pengar på att anställda reser kollektivt. Kollektivresor är säkrare, dessutom rör sig kollektivresenärer mer och stressas mindre än de som åker bil. Vilket betyder friskare personal och mindre sjukfrånvaro.

Ge exempelvis anställda som åtar sig att i huvudsak resa kollektivt ett subventionerat kollektivtrafikkort.

Förmånen är skattepliktig, ändå kan båda parter tjäna på ett sådant avtal.

DELA Share to Facebook

Kontakt

Länkar

Relaterade Aktiviteter

Färska tidtabeller