Cykla och gå till arbetet

Med tämligen enkla medel och blygsamma investeringar går det att kapa kostnader för tjänsteresor och transporter. Med uppmuntran och tydliga policies kan anställdas resvanor påverkas. 

Det finns goda skäl för arbetsgivaren att stödja arrangemang som leder till ökad fysisk vardagsaktivitet för medarbetarna. Att cykla eller gå till jobbet är för många det perfekta sättet att motionera utan större ansträngning eller onödig tidsförlust.

Vid cykelsubventioner är det dock viktigt med krav på hjälmanvändning. Uppmuntra exempelvis de anställda att delta i cykelaktiviteter eller lagtävlingar - läs mer på t ex sajten www.pedalformedal.se. Det är en lagtävling i att cykla till jobbet och i tjänsten, med gott om priser och uppmuntran. Varje lag ska innehålla minst en bilist (person som vanligtvis kör bil till jobbet minst tre dagar i veckan). Uppmuntra personalen att anmäla lag och hjälp till genom att betala deltagaravgiften.

Ett annat tips är att erbjuda service av cyklar via arbetsplatsen genom avtal med cykelreparatör. Ordna gärna transport till servicestället så att även större reparationer kan göras. Kombinera med att erbjuda den som åtar sig att cykla regelbundet en årlig arbetsgivarbetald service- och reparationskostnad, exempelvis max 1.000 kr inkl tillbehör (skattepliktigt belopp).

Ett komplement till cyklingssubventioner är att uppmuntra anställda att promenera. Även här kan man jobba med uppsatta mål, stegräknare, tävlingar etc. Här kan man lättare få med medarbetare som inte alls motionerar på fritiden. Det finns flera färdiga upplägg för gång. Exempel är "Steg" och "Stegräknare.se".

 

DELA Share to Facebook

Kontakt

Länkar

Relaterade Aktiviteter

CykelpoolGE