Cykelpool för tjänsteärenden

Med tämligen enkla medel och blygsamma investeringar går det att kapa kostnader för tjänsteresor och transporter. Med uppmuntran och tydliga policies kan anställdas resvanor påverkas. 

En cykelpool för kortare tjänsteärenden är relativt billig och kortare cykelresor upplevs oftast acceptabla, även med obligatoriskt hjälmkrav. Men erfarenheten visar att underhållet måste skötas för att cykelpoolen ska fungera. Teckna därför avtal om regelbunden service med cykelreparatör redan från start.

I flera kommuner finns system med lånecyklar som är öppet för både företag och privatpersoner. Och det finns planer på att införa lånecykeltjänster även i Umeå. Kontakta Hållbart resande i Umeåregionen om din organisation skulle vilja ansluta sig till systemet. 

I Umeå finns även ett företag som erbjuder en helhetslösning för elcykel som tjänstefordon. Med elcykel blir inte bekvämlighetsfaktorer som motvind och uppförsbackar något problem vid valet av ressätt. Alla som kan trampa runt tramporna får draghjälp av elmotorn upp till 25 km/h. Ett oslagbart resealternativ i stadsmiljön. Helhetskonceptet innebär att arbetsplatsen köper en cykel som utrustas med skyltar för företagsprofilering, cykelkorg och hjälm. Dessutom ingår en årlig service av cykeln till en låg kostnad. Läs mer på www.foretagscykel.se.

 

DELA Share to Facebook

Kontakt

Länkar

Relaterade Aktiviteter

Cykla och gå