Alla dagar är cykeldagar

Visst går det att cykla på vintern.
Under vintern halveras andelen cyklister i Umeå. Men visst går det bra att cykla även på vintern. Det mår både du och Umeås luft bra av. 

Under vintern halveras andelen cyklister i Umeå. Men visst går det bra att cykla även på vintern. Det mår både du och Umeås luft bra av. Rätt klädd och med hjälm på huvudet är du bra rustad för ett vintrigt cykelklimat.

Vi är duktiga på att cykla i Umeå. Under sommaren är det runt 40 % som har cykeln som huvudfärdsätt på sin resan till jobbet. Den andelen halveras dock under vintern. Men egentligen är det just på vintern som det är allra viktigast att cykla istället för att köra bil.

En klar kall vinterdag känns luften ren och krispig. Men det är ofta då som luftkvaliteten i Umeå är som sämst. Det kalla vädret gör att det bildas ett "lock" över staden. Detta gör att effekten av avgaserna från vägtrafiken blir mångdubbelt värre. Därför har Umeå vintertid ofta sämre luftkvalitet än både Stockholms innerstad och de flesta andra svenska städer som har ett varmare klimat.

Umeå kommun har tagit fram ett åtgärdsprogram för att minska halterna av kväveoxider och partiklar i luften. Genom att cykla på vintern hjälper du till att förbättra luften i Umeå. Genom att inte vara en del av problemet, blir du istället en del av lösningen.

 

DELA Share to Facebook

Kontakt

Länkar

Relaterade Aktiviteter

vintercykel2vintercykel3