Så reser vi i Umeåregionen

Att se över sina resvanor kan vara en bra investering för ekonomi, miljön och kroppen.
I Umeåregionen finns det gott om cykelvägar och du tar dig många gånger fortare fram på cykel än i bil. 

Genom att välja cykeln eller åka kollektivt istället för att ta bilen värnar du om bland annat Umeåregionens luftkvalitet.

Förutom förbättrad miljö ökar du den allmänna hälsan när du rör dig. 
Du slipper också stora kostnader som kommer med bilen som till exempel parkeringsavgifter och bränslekostnad. 

I broschyren "Så reser vi i Umåeregionen" får du tips på hur du reser inom respektive kommun i Umeåregionen, samt hur du reser emellan dem och till andra platser inom och utanför Sverige. För den som är intresserad finns broschyren att ladda ner som PDF här på hemsidan eller att hämta på Be Green Umeås kontor eller på något av kommunkontoren i Umeåregionen.

DELA Share to Facebook

Kontakt

Länkar

Relaterade Aktiviteter

Samåkningstips