Hur mår Luften?

Det har länge pratats om luften i centrala Umeå. Hur dålig är den - egentligen? Nu kan du få svar direkt av luftmätaren på Järnvägstorget.

Halten av partiklar och kvävedioxid mäts vid en fast mätstation utmed Västra Esplanaden i centrala Umeå. Luftens kvalitet, halten av luftföroreningar, kan variera snabbt under ett och samma dygn. Detta beror framför allt på ändringar av trafik- och väderförhållanden. Även årstiden har inverkan på luftkvaliteten. De högsta halterna har vi på vintern, morgon och kväll.

Alla kan bidra till att minska utsläppen. De högsta halterna har vi i samband med resandet till och från arbetet under morgon och eftermiddag/kväll.

Tänk på att:

  • Välja annat transportmedel än bil så ofta som möjligt.
  • Undvika trafikera centrala Umeå med bil.
  • Undvik rusningstrafik och kalla dagar om du tar bilen i centrala Umeå.
  • Tillämpa sparsam körning/ecodriving om du ska ta bilen.
  • Använd motorvärmare
DELA Share to Facebook

Kontakt