Avfall som innehåller ämnen som är skadliga för människor, djur och natur räknas som farligt avfall. Om det farliga avfallet hamnar i den vanliga soppåsen eller sprids i miljön kan det leda till flera negativa effekter.

Ämnena i farligt avfall kan vara giftiga, frätande, cancerframkallande, smittförande, fosterskadande eller brandfarliga. Gemensamt för allt farligt avfall är att det bryts ner långsamt eller inte alls, vilket innebär att ämnen som sprids i naturen finns de kvar länge och kan orsaka omfattande skador. 

Några av de vanligaste typerna av farligt avfall från hushåll är:

  • Sprayburkar och tuber med färg, lack och lim.
  • Rengöringsmedel
  • Småbatterier
  • Produkter med inbyggda batterier. Till exempel leksaker, mobiltelefoner, rakapparater, eltandborstar och spelande gratulationskort.
  • Spillolja, oljefilter, glykol
  • Lysrör, lågenergilampor, glödlampor
  • Nagellack, lacknafta, aceton, färgrester 
  • Radio, TV, video
  • Datorer, skrivare, bildskärmar
  • Tvättmaskiner, diskmaskiner, spisar, mikrovågsugnar, kylskåp, frysboxar


Innan burkar och flaskor lämnas in är det viktigt att kontrollera att de inte läcker. Även förpackningar som innehåller rester av kemikalier ska lämnas in som farligt avfall. Är förpackningen helt tom och torr kan den däremot lämnas till plast- eller metallåtervinning.

Även om en produkt bara innehåller små mängder skadliga ämnen kan det leda till stor sammantagen påverkan om avfallet hamnar fel. Det är därför viktigt att farligt avfall separeras från de vanliga soporna och lämnas in så de kan tas om hand på rätt sätt. Farligt avfall lämnas på Umevas återvinningscentraler och miljöstationer. Småbatterier kan även lämnas i batteriholkar.

Tom Björklund jobbar på Gimonäs återvinningscentral. Han upplever att många har bra koll på vad som gäller för farligt avfall Umeåborna är väldigt duktiga på att sortera och lämna in farligt avfall.

- Det finns en medvetenhet om vad farligt avfall är och var det ska lämnas in, säger Tom.

Farligt avfall som lämnas på Gimonäs transporteras sedan vidare för behandling, bland annat till Dåvamyran. Tom Björklund berättar att det numera finns mycket effektiva sätt att ta hand om farligt avfall. Genom att separera material och ämnen från varandra kan de tas om hand på bästa sätt. Det mesta kan förbrännas, återvinnas, renas eller på andra sätt oskadliggöras.

Återvinningscentraler i Umeå kommun: Gimonäs, Klockarbäcken, Holmsund, Hörnefors, Sävar, Tavelsjö, Botsmark, Holmön

Miljöstationer i Umeå finns på följande bensinmackar: OKQ8 på Carlslid, Haga, Ersboda, Statoil på Teg och Frendo på Backen.